Ze względu na obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podajemy szczegółowe informacje. Jeśli podałeś lub zamierzasz podać nam swoje dane osobowe przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem przez nasz salon, wynikające z przepisów wymienionego rozporządzenia. Z poniżej zamieszczonych informacji dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa z tym związane.

       W Salonie Urody Capri  przy rejestracji są podawane dane do dokonania zapisu na wizytę . Dane osobowe Klientów mogą być również zbierane  do poinformowania o umówionej wizycie lub przesunięcia jej. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z salonem poprzez e-mail karolciak2@vp.pl 

Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższych przypadkach jest zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Capri Jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne, zaś każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać. W związku z tym dane Użytkownika będą przetwarzane przez Capri Salon Urody do czasu odwołania zgody przez Klienta. Jedynym wyjątkiem jest udział w konkursie, w takim przypadku okres przetwarzania danych zostaje ograniczony do czasu trwania akcji oraz jej rozliczenia (nie wyłącza to prawa do odwołania zgody, a tym samym rezygnacji z udziału w konkursie, w dowolnym momencie).

W przypadku skorzystania z usług oferowanych przez Capri  Salon Urody podstawą przetwarzania danych Klienta jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z tym dane Klienta będą przetwarzane do czasu realizacji usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. 

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z Salonem poprzez e-mail karolciak2@vp.pl